• Address:  Jl. Raya Slepi, Ketapantame, Ketapanrame, Jawa, Jawa Timur, Indonesia
  • Phone:  +62 343 880100